Produkty
CH Precision

02

Sygnały cyfrowe przenoszą informacje stereo w pojedynczym strumieniu danych. Oznacza to, że nie można zastosować normalnego podejścia do skalowalnej architektury systemu, wykorzystując niezależne kontrolery DAC C1.2 dla lewego i prawego kanału, musimy mieć jedno połączenie wejściowe. Zamiast tego, w celu zapewnienia lepszej wydajności, zachowujemy architekturę wejściową C1.2, ale następnie dzielimy informacje cyfrowe na lewy i prawy kanał w celu skierowania ich do dedykowanych zewnętrznych przetworników cyfrowo-analogowych, z pojedynczą obudową dla każdego kanału. Pozwala to na zachowanie wyjątkowej elastyczności funkcjonalnej C1.2 i skalowalności systemu, przy jednoczesnym zapewnieniu prawdziwie znaczącej poprawy wydajności.

Galeria

Dane techniczne

 • Typ konwersji: Linearyzowany R-2R, 4x PCM1704 na kanał 24 bit / 705.6kHz & 768kHz
 • Przetwarzanie DSP: Upsampler CH-PEtER, synchroniczny, konwersja DSD do PCM i zwiększanie rozdzielczości
 • Poziom wyjścia analogowego w pełnej skali:
  • 1V RMS zbalansowane
  • 55V RMS single-ended
 • Stosunek sygnału do szumu: > 120dB
 • Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum: < 0.001%, pełna skala, 22kHz BW
 • Waga: 20kg na jednostkę
 • Wymiary: 440 x 440 x 133mm (szer. x gł. x wys.), 20kg na sztukę

Opis

Sygnały cyfrowe przenoszą informacje stereo w pojedynczym strumieniu danych. Oznacza to, że nie można zastosować normalnego podejścia do skalowalnej architektury systemu, wykorzystując niezależne kontrolery DAC C1.2 dla lewego i prawego kanału, musimy mieć jedno połączenie wejściowe. Zamiast tego, w celu zapewnienia lepszej wydajności, zachowujemy architekturę wejściową C1.2, ale następnie dzielimy informacje cyfrowe na lewy i prawy kanał w celu skierowania ich do dedykowanych zewnętrznych przetworników cyfrowo-analogowych, z pojedynczą obudową dla każdego kanału. Pozwala to na zachowanie wyjątkowej elastyczności funkcjonalnej C1.2 i skalowalności systemu, przy jednoczesnym zapewnieniu prawdziwie znaczącej poprawy wydajności.

Doprowadzenie lewego i prawego kanału do niezależnych przetworników cyfrowo-analogowych pozwala na zapewnienie dedykowanych, w pełni regulowanych zasilaczy dla funkcji przetwarzania cyfrowego, upsamplingu i dekodowania, elektrycznie izolując te krytyczne procesy od funkcji sterowania i opcjonalnych wejść analogowych. Poprzez umieszczenie przetworników C/A w całkowicie oddzielnych obudowach, osiągnięto zerowy przesłuch pomiędzy dwoma kanałami a zanieczyszczenie wysokich częstotliwości krytycznych zasilaczy analogowych zostało wyeliminowane. Wyjście analogowe z każdego przetwornika C/A zachowuje dyskretną, w pełni komplementarną topologię zastosowaną w C1.2, ale teraz posiada dedykowane zasilanie dla każdego kanału, co jeszcze bardziej redukuje szumy i zwiększa stabilność. Ulepszone parametry stopnia wyjściowego dodają dynamiki i autorytetu muzycznym osiągom C1.2 Mono, w celu dopasowania do zwiększonej rozdzielczości i zminimalizowanych błędów stopni cyfrowych. Efektem końcowym jest najbardziej naturalne muzycznie i satysfakcjonujące odtwarzanie cyfrowe jakie kiedykolwiek osiągnięto w CH Precision.

 

Właściciele istniejących urządzeń C1.2 (C1 lub C1 Mono), pragnący unowocześnić je do wersji dual-mono, wyposażonej w trzy obudowy, mogą to uczynić poprzez zmodyfikowanie posiadanego przetwornika C/A i dodanie oddzielnych monofonicznych przetworników C/A – bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Cena kompletnej modernizacji jest taka sama jak różnica w cenie pomiędzy C1.2 i C1.2 Mono. C1.2 Mono jest również kompatybilny z zewnętrznymi zasilaczami X1, tak więc posiadacze, którzy dopasowali X1 do swojego C1.2 mogą dodać drugą płytkę wyjściową do swojego zasilacza i wykorzystać ją do zasilania obydwu przetworników C/A. Można też oczywiście dodać dedykowane układy X1 do obu przetworników C/A i kontrolera C1.2, tworząc sześciopudełkowy, prawdziwie dualny system monofoniczny. W celu uzyskania najwyższej jakości brzmienia, należy dodać przetwornik T1 10MHz z funkcją GPS, natomiast D1.5/X1 i CH-Link zapewnią optymalne odtwarzanie materiału z płyt CD/SACD i MQA.

Każdy produkt CH Precision jest zgodny z modelem modułowej budowy i skalowalnej możliwości rozbudowy – jednak żaden z nich nie posuwa się tak daleko, ani nie oferuje takich potencjalnych korzyści brzmieniowych jak C1.2 Mono. Jest cyfrowym arcydziełem.